Ask Fotball

Ask Fotball og FAU skal i samarbeid arrangere 17. Mai − aktivitetene på Hop Skole i 2009.

Økonomisk er arrangementet av meget stor betydning for begge organisasjoner, ikke minst for FAU som trenger midler for å igangsette planene om nærmiljøanlegg ved skolen.

Vi ber derfor alle Dere som foresatte om å ta frem dugnadsånden og hjelpe oss med å lage et flott arrangement.

Hovedoppgaven for hvert lag / klasse blir å fremskaffe 4 − 6 navn som har mulighet til å påta seg en vakt på ettermiddagsaktivitetene, eller bidra med rigging / riving.

Dette kan være en fin jobb for foreldrekontakter / klassekontakter å organisere.

De eldste lagene / klassene kan gjerne stille med spillere / elever.

Her må vi bruke sunn fornuft, lag/ klasser med færre spillere / elever klarer sannsynligvis ikke å skaffe så mange navn.

Vi forventer at alle årsklasser i fotballgruppen stiller opp sammen med foreldre fra alle årstrinn ved Hop Skole. Foreldrekontakter og klassekontakter må prøve og koordinere listene best mulig , da det selvsagt er mange som er engasjert i begge leire.

Komiteen vil komme med detaljer etter hvert på hvilke oppgaver det trengs folk til. (De første som melder seg vil i større grad kunne velge oppgaver og tidspunkt)

De som ikke kan ta vakter kan gjerne bidra ved å bake en kake eller være med å selge blomster i forkant av 17. Mai.

Navnelisten sendes innen 15. April til Epost:17mai@askfotball.no

Budskapet er så enkelt at hvis vi er mange nok blir belastningen mindre på hver enkelt, som igjen fører til at det blir lettere å gjennomføre slike arrangementer som er viktig for hele bygden. Sammen med Dere håper vi på en vellykket 17.Mai-feiring på Hop Skole.

Ikke nøl med å ta kontakt ved spørsmål.

Med vennlig hilsen
For Styret i Ask Fotball

Jan Erik Mikkelsen Odd Tore Nikøy
Leder 17. Mai − komite
Mob: 94805862 Mob: 92638766

 

Har du sponsorgaver av god kvalitet – sportsutstyr, fotballer e.lign., eller opplevelser som kan brukes som premier, tar vi i mot med takk.

Kontakt:

Wenche Hopland Jon Arve Mjåseth
Mob: 90937040 Mob: 90073397
Epost: wenche.hopland@gmail.com Epost: jon.mjaseth@hjemme.no
Del denne med andre:
  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites
Dette innlegget ble publisert i Generelt | se flere innlegg av