Ask Fotball

Byggeprosjekt

De første tanker med å bygge nytt klubbhus begynte i 1998. Daværende leder, Helge Larsen oppnevnte en prosjektkomite.
Atle Tellevik var prosjektlederen i den første fasen. I bygge komiteen for klubbhuset satt Hans-Petter Steen som leder. Andre medlemmer var Helge Larsen, Frank Ove Åmodt, Gunnstein Tellevik og Jonny Jensen.
Arkitekt Peder Ristesund tilbød seg å lage tegninger uten å ta seg betalt.
Det var mye frem og tilbake, bla var det usikkert hvor en burde bygge det nye klubbhuset. Det ble etter hvert enighet om dagens beliggenhet, og de formelle søknader ble sendt inn.
På slutten av 2002 ble søknad godkjent, og i januar 2003 begynte jobben.
Etter iherdig innsats fra leverandører, lokale håndverkere og ikke minst dugnadsinnsats fra bygdefolket, kunne vi i 2006 innvie klubbhuset.
I august 2006 fikk vi den formelle brukstillatelsen fra Askøy Kommune.
Økonomisk sett ble huset en realitet ved hjelp av tippemidler, egenkapital og dugnad.

Bilder fra byggingen


Forskaling er her kommet godt i gang.


Mer forskaling.


Her er byggingen startet.


Måling og tilpassing.


Her er det endelig biltt tett hus.


Elektriker i full sving.


Her skal det bli badstue.


Jonnyen stiller opp.


Fra dusjen i en av garderobene.


Klubbhuset er ferdig.


Her er klubbhuset og banen ferdig og i full bruk

Del denne med andre:
  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites