Ask Fotball

Sportslig utvalg

Ask Fotball  har utnevnt et Sportslig utvalg som jobber tett opp i mot klubbens styre. Vi i sportslig utvalg har laget en sportsplan som nå er godkjent av styret. Det er også laget noen skriv til foreldre, foreldrekontakter og nye trenere.

Vi kommer på denne siden til å ha liggende alle dokumenter som blir laget av oss og er knyttet mot det sportslige i klubben vår.

Hvis dere vil kontakte oss send en e-post til su@askfotball.no

 

Dokumenter

Disse kan lastes ned

Sportsplan

 

Vi har også laget et lite hefte som presenterer Ask Fotball. Dette blir levert ut til alle førsteklassinger som starter på skolen.
Ask Fotball
Med Vennlig Hilsen

Sportslig utvalg

Del denne med andre:
  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites