Årsmøte Ask Fotball

I henhold til klubbens vedtekter innkaller Styret i Ask Fotball til årsmøte. Årsmøtet finner sted Søndag 28.Februar 2016 kl 2000 i klubbhuset ved Finamyren.

Medlemmer med betalt kontingent for 2015 og som er fylt 15 år har møte-og stemmerett ved klubbens årsmøte.

Saker eller forslag som ønskes behandlet under årsmøtet må være Styret i hende senest 14 dager før dato for årsmøtet.

Sendes pr epost :   eller til :

Ask Fotball , postboks 4 , 5326 Ask

Dagsorden :

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av dirigent , referent og tellekorps
  4. Behandle årsmelding
  5. Behandle regnskap
  6. Behandle forslag: a) vedtekstendringer/ ny lovnorm for idrettslag  b) andre forslag
  7. Fastsette medlemskontingent
  8. Vedta budsjett
  9. Valg av verv : a)Leder og nestleder  b)styremedlemmer  c) revisorer
  10. Valg av valgkomite

Vel møtt.

Med vennlig hilsen Styret i Ask Fotball