Årsmøte i Ask Fotball

I henhold til klubbens vedtekter innkaller Styret i Ask Fotball til årsmøte. Årsmøtet finner sted Mandag 20.Februar 2017 kl 2030 i klubbhuset ved Finamyren.
Medlemmer med betalt kontingent for 2016 og som er fylt 15 år har møte-og stemmerett ved klubbens årsmøte.
Saker eller forslag som ønskes behandlet under årsmøtet må være Styret i hende senest 14 dager før dato for årsmøtet.
Sendes pr epost : eller til :
Ask Fotball , postboks 4 , 5326 Ask
Dagsorden :
1.Godkjenning av stemmeberettigede
2.Godkjenning av innkalling og saksliste
3.Valg av dirigent , referent og tellekorps
4.Behandle årsmelding
5.Behandle regnskap
6.Behandle forslag: a) prosjekt ny klubb
b) andre forslag
7.Fastsette medlemskontingent
8.Vedta budsjett
9.Valg av verv : a)Leder og nestleder b)styremedlemmer c) revisorer
10.Valg av valgkomite
Vel møtt.
Med vennlig hilsen Styret i Ask Fotball