Årsmøte.

Det kalles inn til årsmøte 20 Februar 2022 kl 2000 ihht §18 i Ask Fotballs vedtekter.

Møtet vil bli avholdt i klubbhusset til Ask på Finamyren.

Statens koronaregler vil overholdes så vi ønsker en oversikt over hvem som stiller. De som ønsker å stille må sende melding på 45000552 innen 19 Februar 2022.

Saksliste:

Sak 1: Åpning / Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent, tellekorps, referent og protokollfører

Sak 5: Behandle årsmelding 2021

Sak 6: Behandle forslag og saker

Sak 7: Styrehonorar

Sak 8: Andre forslag, herav eventuelt innkomne forslag

Sak 9: Godkjenning av regnskap 2021

Sak 10: Vedta budsjett for 2022

Sak 11: Vedta kontingent for 2022

Sak 12: Valg:

Leder og nestleder

Styremedlemmer

Revisorer

Valgkomite

Mvh

Styret i Ask fotball