Ekstraordinært årsmøte

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte 10 Oktober 2021 kl 1900 ihht §18 i Ask Fotball’s vedtekter.

Møtet vil bli avholdt på Teams og alle som ønsker å delta må melde dette inn innen 9 Oktober 2021.

Sak:

Justering av medlemskontingent for medlemmer, medlemmer med verv i klubben og støttemedlemmer.

Mvh

Styret i Ask fotball

Ask Fotballskole vil være gratis

Det er med stor glede at vi kan si at Tine Ask Fotballskole vil bli gratis i år.

Innholdet vil bli det samme gode som har vært en suksess tidligere år.

Det er ung sommer/Askøy kommune som gjør dette mulig

Det er fortsatt ledige plasser og de som ønsker å være med må si ifra på:

De som har betalt på forhånd vil få refundert påmeldingen til skolen.

Påmelding til årets fotballskole er åpnet😀⚽️😀

Det er selvsagt med forbehold om at det blir tillatt av Regjeringen og NFF.

Deltakeravgiften tilbakebetales ved avlysing av fotballskolen!

Det vil komme mer informasjon om arrangementet når den er fastsatt.


https://www.superinvite.no#/invitation/f38fef4c0e4988792723c29a0bd3ca98

Vil du være instruktør på fotballskolen eller kan være vakt, klikk på linken


https://www.superinvite.no#/invitation/1074cf6dee6fd3a453ea3fa9d190a430

Saksliste og valgkomiteens innstilling til Årsmøtet.

Årsmøte Ask Fotball , klubbhuset 21.03.2021

Saksliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av dirigent
 5. Valg av tellekorps
 6. Valg av referent / protokollfører
 7. Behandle årsmelding 2020
 8. Behandle forslag
 9. Nye vedtekter for Ask Fotball.
 10. Styrehonorar
 11. Andre forslag, herav eventuelt innkomne forslag
 12. Godkjenning av regnskap 2020
 13. Vedta budsjett for 2021
 14. Vedta kontingent for 2021
 15. Valg
 16. Leder og nestleder
 17. Styremedlemmer
 18. Revisorer
 19. Valgkomite
 20. Representanter/Fullmakt til styret å velge representanter til ting og møter hvor idrettslaget har representasjonsrett.

Valgkomiteens innstilling til Styret Ask Fotball 2021:

Leder : Christian Selsvold Jørstad velges for 1 år

Nestleder : Kjersti Berge Skråmestø , velges for 1 år

Styremedlem : Linn Mari Hårajuvet Villanger , velges for 1 år

Styremedlem : Magne Solberg , velges for 1 år

Styremedlem : Lasse Asbjørnsen , velges for 1 år

Styremedlem: Ina Lie, velges for 1 år

Styremedlem: Ann-Hilde Merkesvik, velges for 1 år

Styremedlem: Marita Jørstad, velges for 2 år

Utover valg av leder og nestleder gis innvalgt styre fullmakt til å konstituere seg på første styremøte og videre gis det fullmakt til å endre styresammensetning i løpet av perioden.

Årsmøte2021

Årsmøtet for Ask fotball vil bli avholdt 21 Mars kl 1900 i Ask Fotballs klubbhus og over Teams. De medlemmer som ønsker å være med må sende en melding om dette til 45000552 innen 18:00 på møtedagen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest en uke før årsmøtet til .

Sakliste med alle saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøtet.

Er det spørsmål som gjelder årsmøtet, kan jeg kontaktes på messenger, eller 45000552.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret

Nye hettegensere til Ask Fotball

Ask Fotball her representert med noen av Jenter 2014 og Gutter 2009 vil takke, Spart Ask, Stanno, Bambooa, D-Pad, Focus, Gefo, Hefø, Bilverkstedkjeden MECA, Monter, SPZ for de flotte genserene som de har vært med å sponse😀⚽👍

Ask Jenter 2014
Ask Gutter 2009

Fotballskole på Finamyren i uke 26

TINE FOTBALLSKOLE UKE 26 – 2019 

FOTBALLSKOLEN ER FULLTALLIG MED 100 DELTAKERE

Tine Fotballskole arrangeres på Finamyren for 11 året på rad. Fotballskolen er et tilbud til alle barn fra 1. – 7. klasse, og fotballskolen har en kapasitet på 100 deltakere.

Fotballskolen arrangeres i uke 26, fra mandag 24. juni til og med fredag 28. juni

fra kl. 08.30 til kl. 15.00 hver dag.

Epost-adressen for påmelding til fotballskolen legges ut 1.mai kl. 12.00.

Fortsett å lese

Fotballskole på Finamyren i uke 26

TINE FOTBALLSKOLE UKE 26 – 2018

Tine Fotballskole arrangeres på Finamyren for 10 året på rad. Fotballskolen er et tilbud til alle barn fra 1. – 7. klasse, og fotballskolen har en kapasitet på 100 deltakere.

Fotballskolen arrangeres i uke 26, fra mandag 25. juni til og med fredag 29. juni

fra kl. 08.30 til kl. 15.00 hver dag.

Linken for påmelding til fotballskolen legges ut 29. april kl. 12.00.

Linken for påmelding for instruktører og vakter legges ut samme dag.

Det er de første 100 påmeldte som får plass på fotballskolen, tilbakemelding på om ditt barn har mottatt plass sendes ut pr. epost innen 13. mai.