Ekstraordinært årsmøte

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte 10 Oktober 2021 kl 1900 ihht §18 i Ask Fotball’s vedtekter.

Møtet vil bli avholdt på Teams og alle som ønsker å delta må melde dette inn innen 9 Oktober 2021.

Sak:

Justering av medlemskontingent for medlemmer, medlemmer med verv i klubben og støttemedlemmer.

Mvh

Styret i Ask fotball