Forslag navn og klubbfarger ny samarbeidsklubb

 

 

Da har årsmøtene til Ask og Erdal gitt sitt mandat til at man kan starte en samarbeidsklubb for junior og senior(gutt/jente). Den nye klubben trenger

et navn og en klubbfarge. Og da trenger vi deres hjelp til gode ideer, det vil bli trukket ut 4 gavekort på Pizzabakeren.

For å stemme kan dere enten svare på facebook ( Ask Fotball ) eller dere kan gå innom Sparbutikken på Ask og legge deres forslag i forslagskassen.

Juryen(arbeidsgruppe) består av : Jan Erik Mikkelsen, Geir Stølen, Raymond Nilsen(leder ASK fotball)og Tom Sande(sportslig leder junior/senior i Erdal).

Vi tar imot alle forslag og siste frist for innlevering av forslag vil bli fredag 17 /3 -2017.