Årstavle

1928: Ask Idrettslag stiftes.
1929: Laget spiller sine aller første fotballkamper.
1938: Laget meldes inn i Midthordland Fotballkrets og blir med i kretsserien.
1940: Virksomheten nedlegges som følge av den nasjonale idrettsstreiken mot nazistyret.
1945: Ask IL gjenopptar virksomheten.
1973: Finamyren Idrettsplass innvies.
1976: Klubbavisen Askeladden utkommer med sitt første nummer. Ask miniputter blir Askøymester i fotball.
1978: Finamyren godkjennes for seriekamper på seniornivå.
1980: Asks knøttelag vinner Askøyserien.
1985: Jentefotball kommer for fullt i Ask.
1987: For første gang mønstrer Ask damelag i serien.
1988: A-lag (herrer) vinner sin avdeling i 8. divisjon, blir kretsmestre og rykker for første gang opp en divisjon.
1989: A-laget rykker opp til 6. divisjon.
1990: Finamyren utvides til 100×60 m. A-laget rykker opp til 4. divisjon
1991: A-laget klarer opprykk til 3. divisjon.
1992: Nedrykk til 4. divisjon.
1994: Ask vinner Askøymesterskapet i fotball
1997: Ask IL deles og organiseres som et allianseidrettslag, hvor Ask Fotball drives selvstendig med egen økonomi og styre. Det blir opprettet egne lover og bestemmelser.
2001: Ask Fotball har ikke lenger noen senior eller juniorlag for kvinner eller menn.
2002: Første spadestikk til nytt klubbhus blir tatt.
2005: Ask Fotball med over 20 lag påmeldt til seriespill.
2006: Det nye klubbhuset blir offisielt åpnet.
2007: Nyheten om at Trond Mohn betaler kunstgressdekke på Finamyren slippes.
2008: Nye Finamyren med kunstgressdekke blir åpnet.