Historiebilder

Lagbilde, årstall ukjent.

Bilde fra turnering på Hitlandsmyren (Salhus) i 1945. Evald Tørnblom på vei inn i en takling.

Max Johnsen jobber dugnad på Finamyren.

Skomaker Oluf Olsen, en av lagets stiftere (1886-1955)

Laget som slo Florvåg 12-2 i kamp i 1932. Det største nederlaget i Florvågs historie.

Laget som slo Follese 1-0 i 1938.

Disse 11 representerte Ask i en turnering i regi av Norna-Salhus i 1945.
Knestående fra venstre: Karl Hanevik, Evald Tørnblom, Max Johnsen, Gjert Fluge, Knut Helland, Bjarne Tumyr. Bak: Finn Helland, Johs. Eik, John Johnsen, Ole Vonheim, Johan Vonheim.

Åpning av Finamyren 2. juni 1973.

Åpning av Finamyren 2. juni 1973.

Etter mange års venting kunne Finamyren innvies 2. juni 1973. Ordfører Johan Sørensen mottar blomster fra Siri Tørnblom.

Johannes Eik og Max Johnsen.

Lagets første fane, usikkert hvem som laget den. Bildet er fra en 17. mai i midten av 30-årene.

Nok et opprykk i boks, Øyvind Pettersen til værs. 1989

A-laget fra tiden med mange opprykk. 1990

Stor stemning blant “Store Stå” på Finamyren. 1990