Nyheter

Nye hettegensere til Ask Fotball

Ask Fotball her representert med noen av Jenter 2014 og Gutter 2009 vil takke, Spart Ask, Stanno, Bambooa, D-Pad, Focus, Gefo, Hefø, Bilverkstedkjeden MECA, Monter, SPZ for de flotte genserene som de har vært med å sponse😀⚽👍

Ask Jenter 2014
Ask Gutter 2009

Fotballskole på Finamyren i uke 26

TINE FOTBALLSKOLE UKE 26 – 2019 

FOTBALLSKOLEN ER FULLTALLIG MED 100 DELTAKERE

Tine Fotballskole arrangeres på Finamyren for 11 året på rad. Fotballskolen er et tilbud til alle barn fra 1. – 7. klasse, og fotballskolen har en kapasitet på 100 deltakere.

Fotballskolen arrangeres i uke 26, fra mandag 24. juni til og med fredag 28. juni

fra kl. 08.30 til kl. 15.00 hver dag.

Epost-adressen for påmelding til fotballskolen legges ut 1.mai kl. 12.00.

Fortsett å lese

Fotballskole på Finamyren i uke 26

TINE FOTBALLSKOLE UKE 26 – 2018

Tine Fotballskole arrangeres på Finamyren for 10 året på rad. Fotballskolen er et tilbud til alle barn fra 1. – 7. klasse, og fotballskolen har en kapasitet på 100 deltakere.

Fotballskolen arrangeres i uke 26, fra mandag 25. juni til og med fredag 29. juni

fra kl. 08.30 til kl. 15.00 hver dag.

Linken for påmelding til fotballskolen legges ut 29. april kl. 12.00.

Linken for påmelding for instruktører og vakter legges ut samme dag.

Det er de første 100 påmeldte som får plass på fotballskolen, tilbakemelding på om ditt barn har mottatt plass sendes ut pr. epost innen 13. mai.

Tine Fotballskole uke 26, mandag 26. juni – fredag 30. juni 2017

Tine Fotballskole arrangeres på Finamyren for 9 året på rad. Fotballskolen er et tilbud til alle barn fra 1. – 7. klasse, og fotballskolen har en kapasitet på 100 deltakere.

 

Fotballskolen arrangeres i uke 26, fra mandag 26. juni til og med fredag 30. juni

fra kl. 08.30 til kl. 15.00 hver dag.

 

Linken for påmelding til fotballskolen legges ut 29. april kl. 12.00.

Det er de første 100 påmeldte som får plass på fotballskolen, tilbakemelding på om ditt barn har mottatt plass sendes ut pr. epost innen 13. mai

Forslag navn og klubbfarger ny samarbeidsklubb

 

 

Da har årsmøtene til Ask og Erdal gitt sitt mandat til at man kan starte en samarbeidsklubb for junior og senior(gutt/jente). Den nye klubben trenger

et navn og en klubbfarge. Og da trenger vi deres hjelp til gode ideer, det vil bli trukket ut 4 gavekort på Pizzabakeren.

For å stemme kan dere enten svare på facebook ( Ask Fotball ) eller dere kan gå innom Sparbutikken på Ask og legge deres forslag i forslagskassen.

Juryen(arbeidsgruppe) består av : Jan Erik Mikkelsen, Geir Stølen, Raymond Nilsen(leder ASK fotball)og Tom Sande(sportslig leder junior/senior i Erdal).

Vi tar imot alle forslag og siste frist for innlevering av forslag vil bli fredag 17 /3 -2017.

 

Årsmøte i Ask Fotball

I henhold til klubbens vedtekter innkaller Styret i Ask Fotball til årsmøte. Årsmøtet finner sted Mandag 20.Februar 2017 kl 2030 i klubbhuset ved Finamyren.
Medlemmer med betalt kontingent for 2016 og som er fylt 15 år har møte-og stemmerett ved klubbens årsmøte.
Saker eller forslag som ønskes behandlet under årsmøtet må være Styret i hende senest 14 dager før dato for årsmøtet.
Sendes pr epost : eller til :
Ask Fotball , postboks 4 , 5326 Ask
Dagsorden :
1.Godkjenning av stemmeberettigede
2.Godkjenning av innkalling og saksliste
3.Valg av dirigent , referent og tellekorps
4.Behandle årsmelding
5.Behandle regnskap
6.Behandle forslag: a) prosjekt ny klubb
b) andre forslag
7.Fastsette medlemskontingent
8.Vedta budsjett
9.Valg av verv : a)Leder og nestleder b)styremedlemmer c) revisorer
10.Valg av valgkomite
Vel møtt.
Med vennlig hilsen Styret i Ask Fotball

Trygve Johannessen med videre

Det er en glede å informere om at Trygve Johannessen har sagt ja til å være hovedtrener for Erdal/ Ask G-19 sammen med Eirik Soltvedt også i sesong 2017. En særdeles god nyhet og med dette har klubbene Ask Fotball og Erdal IL fått noen viktige brikker på plass rundt klubbenes juniorlag på herresiden. Vi ønsker trenere og spillergruppe lykke til med oppkjøring til ny sesong.