Nyheter

Årsmøte.

Det kalles inn til årsmøte 20 Februar 2022 kl 2000 ihht §18 i Ask Fotballs vedtekter.

Møtet vil bli avholdt i klubbhusset til Ask på Finamyren.

Statens koronaregler vil overholdes så vi ønsker en oversikt over hvem som stiller. De som ønsker å stille må sende melding på 45000552 innen 19 Februar 2022.

Saksliste:

Sak 1: Åpning / Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent, tellekorps, referent og protokollfører

Sak 5: Behandle årsmelding 2021

Sak 6: Behandle forslag og saker

Sak 7: Styrehonorar

Sak 8: Andre forslag, herav eventuelt innkomne forslag

Sak 9: Godkjenning av regnskap 2021

Sak 10: Vedta budsjett for 2022

Sak 11: Vedta kontingent for 2022

Sak 12: Valg:

Leder og nestleder

Styremedlemmer

Revisorer

Valgkomite

Mvh

Styret i Ask fotball

Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte.

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte 11 Januar 2022 kl 1900 ihht §18 i Ask Fotballs vedtekter.

Møtet vil bli avholdt i klubbhusset til Ask på Finamyren.

Statens koronaregler vil overholdes så vi ønsker en oversikt over hvem som stiller. De som ønsker å stille må sende melding på 45000552 innen 10 januar 2022.

Saksliste:

Sak 1: Åpning / Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent, tellekorps, referent og protokollfører

Sak 5: Behandle forslag og saker

Sak 5.1 Overføring av aktivitet barnefotball i Ask Fotball til Østsiden Fotballklubb.

Mvh

Styret i Ask fotball

Prosjekt to bygder en klubb

Prosjekt to bygder en klubb

I forbindelse med klubbenes arbeid med å samle Ask Fotball og Erdal IL i Østsiden FK blir det den 11. januar 2022 holdt ekstraordinære årsmøter. Forslaget er overføring av medlemmer og aktivitet fra Ask/Erdal til ØFK. Vi håper flest mulig vil stille til møtet. For å ha stemmerett må du være medlem av klubben i minst en måned før det ekstra ordinære årsmøtet.

Ønsker du å støtte og påvirke denne prosessen meld deg inn som støttemedlem i Ask Fotball. Støttemedlemskap er kr 100,- for ordinære støttemedlemmer og kr 50,- for støttemedlemmer med verv. Innmelding må skje innen 11. desember 2021.

Se video fra Askøy24 om vår plan

Saksliste til ekstraordinært årsmøte

Sak 1: Åpning / Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne saklisten 

Sak 4: Velge dirigent, tellekorps, referent og protokollfører 

Sak 5: Behandle forslag og saker 

Sak 5.1   Overføring av aktivitet barnefotball i Ask Fotball til Østsiden Fotballklubb. 

                Styrets innstilling til vedtak: Styret innstiller til overføring av barnefotball i Ask Fotball og at medlemmer overføres til ØFK. Tilhørende økonomi overføres samtidig.

Klubben har aktiviteter for barn under 15 år. For å ha stemmerett i en klubb må ha fylt 15 år. Foreldre til barn under 15 år har ikke stemmerett om de ikke er medlem selv. 

Ekstraordinært årsmøte

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte 10 Oktober 2021 kl 1900 ihht §18 i Ask Fotball’s vedtekter.

Møtet vil bli avholdt på Teams og alle som ønsker å delta må melde dette inn innen 9 Oktober 2021.

Sak:

Justering av medlemskontingent for medlemmer, medlemmer med verv i klubben og støttemedlemmer.

Mvh

Styret i Ask fotball

Ask Fotballskole vil være gratis

Det er med stor glede at vi kan si at Tine Ask Fotballskole vil bli gratis i år.

Innholdet vil bli det samme gode som har vært en suksess tidligere år.

Det er ung sommer/Askøy kommune som gjør dette mulig

Det er fortsatt ledige plasser og de som ønsker å være med må si ifra på:

De som har betalt på forhånd vil få refundert påmeldingen til skolen.

Påmelding til årets fotballskole er åpnet😀⚽️😀

Det er selvsagt med forbehold om at det blir tillatt av Regjeringen og NFF.

Deltakeravgiften tilbakebetales ved avlysing av fotballskolen!

Det vil komme mer informasjon om arrangementet når den er fastsatt.


https://www.superinvite.no#/invitation/f38fef4c0e4988792723c29a0bd3ca98

Vil du være instruktør på fotballskolen eller kan være vakt, klikk på linken


https://www.superinvite.no#/invitation/1074cf6dee6fd3a453ea3fa9d190a430

Saksliste og valgkomiteens innstilling til Årsmøtet.

Årsmøte Ask Fotball , klubbhuset 21.03.2021

Saksliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av dirigent
 5. Valg av tellekorps
 6. Valg av referent / protokollfører
 7. Behandle årsmelding 2020
 8. Behandle forslag
 9. Nye vedtekter for Ask Fotball.
 10. Styrehonorar
 11. Andre forslag, herav eventuelt innkomne forslag
 12. Godkjenning av regnskap 2020
 13. Vedta budsjett for 2021
 14. Vedta kontingent for 2021
 15. Valg
 16. Leder og nestleder
 17. Styremedlemmer
 18. Revisorer
 19. Valgkomite
 20. Representanter/Fullmakt til styret å velge representanter til ting og møter hvor idrettslaget har representasjonsrett.

Valgkomiteens innstilling til Styret Ask Fotball 2021:

Leder : Christian Selsvold Jørstad velges for 1 år

Nestleder : Kjersti Berge Skråmestø , velges for 1 år

Styremedlem : Linn Mari Hårajuvet Villanger , velges for 1 år

Styremedlem : Magne Solberg , velges for 1 år

Styremedlem : Lasse Asbjørnsen , velges for 1 år

Styremedlem: Ina Lie, velges for 1 år

Styremedlem: Ann-Hilde Merkesvik, velges for 1 år

Styremedlem: Marita Jørstad, velges for 2 år

Utover valg av leder og nestleder gis innvalgt styre fullmakt til å konstituere seg på første styremøte og videre gis det fullmakt til å endre styresammensetning i løpet av perioden.

Årsmøte2021

Årsmøtet for Ask fotball vil bli avholdt 21 Mars kl 1900 i Ask Fotballs klubbhus og over Teams. De medlemmer som ønsker å være med må sende en melding om dette til 45000552 innen 18:00 på møtedagen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest en uke før årsmøtet til .

Sakliste med alle saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøtet.

Er det spørsmål som gjelder årsmøtet, kan jeg kontaktes på messenger, eller 45000552.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret

Nye hettegensere til Ask Fotball

Ask Fotball her representert med noen av Jenter 2014 og Gutter 2009 vil takke, Spart Ask, Stanno, Bambooa, D-Pad, Focus, Gefo, Hefø, Bilverkstedkjeden MECA, Monter, SPZ for de flotte genserene som de har vært med å sponse😀⚽👍

Ask Jenter 2014
Ask Gutter 2009