Nyheter

Gave fra Ask Mannskor

Ask Mannskor har solgt sitt forsamlingshus, kjent som Asketun. I forbindelse med salget har Ask Mannskor bestemt seg for å dele ut kr 50.000.- til fire organisasjoner med tilknytning til bygden Ask. 

Ask Fotball er altså blant de heldige som har mottatt en gave på kr 50.000.- fra Ask Mannskor. 

Vi retter en STOR takk til Ask Mannskor og dette er selvsagt en gledens dag.

Midlene vil bli øremerket fornuftige tiltak rettet mot vårt anlegg eller klubbens arbeid med barn og unge. 

TUSEN TAKK!!

Ask Fotballskole fullbooket

Fotballskolen for 2016 er nå fullbooket.

Vi har nå nådd øvre grense på 100 påmeldte barn og har stengt påmeldingen for 2015.

Vi ønsker alle påmeldte hjertelig velkommen til årets fotballskole.

Alle som er påmeldt vil innen noen dager motta bekreftelse på sin påmelding men barnet er endelig påmeldt når dere har betalt, betalingsinformasjon ligger på nettsiden til Ask Fotball

Vi trenger fortsatt hjelp av voksne til å løse oppgaver i forbindelse med årets avvikling.

På forhånd Takk!

Påmelding fotballskole 2016

Vi vil ønske velkommen til Tine Fotballskole som arrangeres på Finamyren for 8 året på rad. Fotballskolen er et tilbud til alle barn fra 1. – 7. klasse, og fotballskolen har en kapasitet på 100 deltakere.

 

Fotballskolen arrangeres i uke 25, fra mandag 20. juni til og med fredag 24. juni

fra kl. 08.30 til kl. 15.00 hver dag.

Påmelding les mer

Ask Fotballskole 2016

Instuktører, kjøkkenhjelp og banevakter

For å kunne arrangere fotballskolen er vi avhengige av frivillige som kan stille opp for å hjelpe til, frivillige kan være foreldre, besteforeldre, pensjonister i bygden og andre med engasjement for lokale og gode arrangement.

Les mer

Årsmøte i Ask Allianseidrettslag

I henhold til vedtektene for Ask Fotball og Ask Friidrett innkalles det til årsmøte i Ask Allianseidrettslag.

Årsmøtet finner sted : Mandag 21.Mars 2016 kl 1900 i klubbhuset til Ask Fotball ved Finamyren.

Medlemmer i Ask Fotball eller Ask Friidrett  som er fylt 15 år har møte-og stemmerett ved årsmøtet til Ask Allianseidrettslag.

Forslag som ønsket behandlet under årsmøtet må være oss i hende senest 14 dager før årsmøtedato. Sendes pr post : Ask Fotball , pb 4 , 5326 Ask eller epost :

 

Årsmøte den 28.02.2016

I henhold til klubbens vedtekter er det nå publisert noen dokumenter som er relevant i forhold til årsmøtet den 28.02.2016.

Finnes her på hjemmesiden under ” Styret ” og ” Årsmøtedokumenter “

Årsmøte Ask Fotball

I henhold til klubbens vedtekter innkaller Styret i Ask Fotball til årsmøte. Årsmøtet finner sted Søndag 28.Februar 2016 kl 2000 i klubbhuset ved Finamyren.

Medlemmer med betalt kontingent for 2015 og som er fylt 15 år har møte-og stemmerett ved klubbens årsmøte.

Saker eller forslag som ønskes behandlet under årsmøtet må være Styret i hende senest 14 dager før dato for årsmøtet.

Sendes pr epost :   eller til :

Ask Fotball , postboks 4 , 5326 Ask

Dagsorden :

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av dirigent , referent og tellekorps
  4. Behandle årsmelding
  5. Behandle regnskap
  6. Behandle forslag: a) vedtekstendringer/ ny lovnorm for idrettslag  b) andre forslag
  7. Fastsette medlemskontingent
  8. Vedta budsjett
  9. Valg av verv : a)Leder og nestleder  b)styremedlemmer  c) revisorer
  10. Valg av valgkomite

Vel møtt.

Med vennlig hilsen Styret i Ask Fotball