Nyheter

Tine Fotballskole uke 26, mandag 26. juni – fredag 30. juni 2017

Tine Fotballskole arrangeres på Finamyren for 9 året på rad. Fotballskolen er et tilbud til alle barn fra 1. – 7. klasse, og fotballskolen har en kapasitet på 100 deltakere.

 

Fotballskolen arrangeres i uke 26, fra mandag 26. juni til og med fredag 30. juni

fra kl. 08.30 til kl. 15.00 hver dag.

 

Linken for påmelding til fotballskolen legges ut 29. april kl. 12.00.

Det er de første 100 påmeldte som får plass på fotballskolen, tilbakemelding på om ditt barn har mottatt plass sendes ut pr. epost innen 13. mai

Forslag navn og klubbfarger ny samarbeidsklubb

 

 

Da har årsmøtene til Ask og Erdal gitt sitt mandat til at man kan starte en samarbeidsklubb for junior og senior(gutt/jente). Den nye klubben trenger

et navn og en klubbfarge. Og da trenger vi deres hjelp til gode ideer, det vil bli trukket ut 4 gavekort på Pizzabakeren.

For å stemme kan dere enten svare på facebook ( Ask Fotball ) eller dere kan gå innom Sparbutikken på Ask og legge deres forslag i forslagskassen.

Juryen(arbeidsgruppe) består av : Jan Erik Mikkelsen, Geir Stølen, Raymond Nilsen(leder ASK fotball)og Tom Sande(sportslig leder junior/senior i Erdal).

Vi tar imot alle forslag og siste frist for innlevering av forslag vil bli fredag 17 /3 -2017.

 

Årsmøte i Ask Fotball

I henhold til klubbens vedtekter innkaller Styret i Ask Fotball til årsmøte. Årsmøtet finner sted Mandag 20.Februar 2017 kl 2030 i klubbhuset ved Finamyren.
Medlemmer med betalt kontingent for 2016 og som er fylt 15 år har møte-og stemmerett ved klubbens årsmøte.
Saker eller forslag som ønskes behandlet under årsmøtet må være Styret i hende senest 14 dager før dato for årsmøtet.
Sendes pr epost : eller til :
Ask Fotball , postboks 4 , 5326 Ask
Dagsorden :
1.Godkjenning av stemmeberettigede
2.Godkjenning av innkalling og saksliste
3.Valg av dirigent , referent og tellekorps
4.Behandle årsmelding
5.Behandle regnskap
6.Behandle forslag: a) prosjekt ny klubb
b) andre forslag
7.Fastsette medlemskontingent
8.Vedta budsjett
9.Valg av verv : a)Leder og nestleder b)styremedlemmer c) revisorer
10.Valg av valgkomite
Vel møtt.
Med vennlig hilsen Styret i Ask Fotball

Trygve Johannessen med videre

Det er en glede å informere om at Trygve Johannessen har sagt ja til å være hovedtrener for Erdal/ Ask G-19 sammen med Eirik Soltvedt også i sesong 2017. En særdeles god nyhet og med dette har klubbene Ask Fotball og Erdal IL fått noen viktige brikker på plass rundt klubbenes juniorlag på herresiden. Vi ønsker trenere og spillergruppe lykke til med oppkjøring til ny sesong.

Trenerteam Ask-Erdal Herrer senior 2017 er klart

Trenerteam og planer for Herrer Seniorfotball 2017 :

Klubbene Ask og Erdal er enig om å inngå samarbeid også på seniorsiden.
Vi søker Hordaland Fotballkrets 1 samarbeidslag i 6.divisjon og i tillegg ønsker vi å stille med 1 lag i 7.divisjon ( rent klubblag Erdal eller Ask )
Som i 2016 jobbes det også med et samarbeid rundt G -19 ( junior ).
Denne uken er det avholdt informasjonsmøte med dagens spillergrupper i begge klubber og det er en stor glede for oss og offentliggjøre et meget solid trenerteam for samarbeidslaget Ask- Erdal i 6.divisjon :

– Hovedtrener : Vidar Kalsund.
Bred erfaring som spiller med bla erfaring fra 2 og 3.divisjon.
Utdannet trener med B-lisens fra 2014.
Som trener ledet han Vestsiden-Askøy opp i 3.divisjon i 2015.

– Keepertrener / assistent : Asle Hernar.
Et navn de fleste med kjennskap til lokalfotball kjenner. Har bred erfaring som keeper og er mye brukt av Hordaland Fotballkrets som keepertrener.

– Lagleder / assistent : Sondre Espeland.
Sondre er tiltenkt en sentral rolle i teamet både som spiller og assistenttrener. Tross sin unge alder har han allerede bred erfaring og han høster mange lovord i fotballmiljøet. Han kommer fra Follese FK og spilte deler av høstsesong 2016 på utlån til Ask Fotball.

Ask Fotball og Erdal IL ønsker Vidar , Asle og Sondre hjertelig velkommen og vi ser frem til et tett og godt samarbeid.

Klubbene jobber forøvrig kontinuerlig med øvrige roller som skal bekles for å ivareta og tilby et godt opplegg for både 6 og 7.divisjonstroppene sammen med G-19 ( junior )

Vi går spennende tider i møte og vi gleder oss til fortsettelsen.

Gave fra Ask Mannskor

Ask Mannskor har solgt sitt forsamlingshus, kjent som Asketun. I forbindelse med salget har Ask Mannskor bestemt seg for å dele ut kr 50.000.- til fire organisasjoner med tilknytning til bygden Ask. 

Ask Fotball er altså blant de heldige som har mottatt en gave på kr 50.000.- fra Ask Mannskor. 

Vi retter en STOR takk til Ask Mannskor og dette er selvsagt en gledens dag.

Midlene vil bli øremerket fornuftige tiltak rettet mot vårt anlegg eller klubbens arbeid med barn og unge. 

TUSEN TAKK!!

Ask Fotballskole fullbooket

Fotballskolen for 2016 er nå fullbooket.

Vi har nå nådd øvre grense på 100 påmeldte barn og har stengt påmeldingen for 2015.

Vi ønsker alle påmeldte hjertelig velkommen til årets fotballskole.

Alle som er påmeldt vil innen noen dager motta bekreftelse på sin påmelding men barnet er endelig påmeldt når dere har betalt, betalingsinformasjon ligger på nettsiden til Ask Fotball

Vi trenger fortsatt hjelp av voksne til å løse oppgaver i forbindelse med årets avvikling.

På forhånd Takk!

Påmelding fotballskole 2016

Vi vil ønske velkommen til Tine Fotballskole som arrangeres på Finamyren for 8 året på rad. Fotballskolen er et tilbud til alle barn fra 1. – 7. klasse, og fotballskolen har en kapasitet på 100 deltakere.

 

Fotballskolen arrangeres i uke 25, fra mandag 20. juni til og med fredag 24. juni

fra kl. 08.30 til kl. 15.00 hver dag.

Påmelding les mer