Nyheter

Årsmøte Ask Fotball

I henhold til klubbens vedtekter innkaller Styret i Ask Fotball til årsmøte. Årsmøtet finner sted Søndag 28.Februar 2016 kl 2000 i klubbhuset ved Finamyren.

Medlemmer med betalt kontingent for 2015 og som er fylt 15 år har møte-og stemmerett ved klubbens årsmøte.

Saker eller forslag som ønskes behandlet under årsmøtet må være Styret i hende senest 14 dager før dato for årsmøtet.

Sendes pr epost :   eller til :

Ask Fotball , postboks 4 , 5326 Ask

Dagsorden :

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av dirigent , referent og tellekorps
 4. Behandle årsmelding
 5. Behandle regnskap
 6. Behandle forslag: a) vedtekstendringer/ ny lovnorm for idrettslag  b) andre forslag
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta budsjett
 9. Valg av verv : a)Leder og nestleder  b)styremedlemmer  c) revisorer
 10. Valg av valgkomite

Vel møtt.

Med vennlig hilsen Styret i Ask Fotball

 

 

 

Treningstider på Finamyren 2016

Nå er treningstidene endret i forhold til sesongen 2016. Disse gjelder fra uke 2 og inntil endringer blir annonsert.

Treningstidene vil bli endret rundt seriestart (Gjelder spesielt ungdom/voksen)
Da er treningstidene på Finamyren endret og disse gjelder fra uke 2 og inntil endringer blir annonsert.
Noen kommentarer:

 • Lag som avtaler treningskamper / vinterserie som berører andre lags treningstid på forhånd klarere dette med lag som har treningstid.
 • Ledig tid (merket med rødt) kan ikke benyttes uten at klubben er forespurt.
 • Det vil bli endringer i treningstid rundt seriestart, spesielt må lag i ungdomsklassene med treningstid Mandag og Onsdag være innstilt på endringer.

Lykke til.

Mvh / Best Regards
Styret og Sportslig Utvalg

God Jul

Ask Fotball ønsker alle en fredfull og fin julefeiring. Vedlagte bilde er fra vårt A-lag herrer som beseiret Norheimsund på bortebane i høst.Vi ser frem til nye øyeblikk i 2016.

image
Jubelscener etter å ha beseiret Norheimsund

Trenerapparat for Herrer senior 2016 er klart

Ask Fotball er glad for å informere om at kabalen rundt trenerapparat for vårt A-lag nå er lagt. Til å lede gutta i en ny sesong i 5.divisjon er klubben blitt enig med Raymond Nilsen og Vidar Hollevik om engasjement som hovedtrenere i 2016. Ask Fotball er meget fornøyd med jobben disse herrer utførte i inneværende sesong og det var aldri tvil om at de skulle få fornyet tillit. I tillegg har  Svein Ove Larsen sagt ja til å bli med rundt laget. Klubben har bestemt at vi melder på et lag i 7`er -serie i tillegg til hovedlaget og her vil Svein Ove spille en sentral rolle. Trenerne vil nok også benytte seg av erfaringen og kunnskapen til Alexander Nynes , Joe Alvheim og Espen Gjerde i forskjellige roller på og rundt banen.  Vi gleder oss allerede til ny sesong og ønsker lykke til med vinteroppkjøring.

Lørdagstrening G og J 05-07

Vel gjennomført lørdagstrening! 12 barn stilte til første lørdagstrening på tvers av årskullene:) Her er det lunsj i garderoben etter 1 1/2 time fotballspill. Neste gang håper vi på enda fler! 

   

 

Avslutning barnefotball

Om noen timer er klubbhuset fylt av klubbens medlemmer i barnefotball. Da avvikles den tradisjonelle avslutningen på sesongen. Her er pokaler til alle samt fine premier til loddsalg.

image

Ask A-lag

Dagens lokaloppgjør mellom AFK og Ask i 5.Divisjon endte med 2-0 til vertene på Myrane. Våre gutter viser god moral og jobber sammen men det holdt ikke til poeng i dag.En meget opplagt Alexander i buret er uten tvil dagens Askspiller.
Med dette kan vi gratulere AFK med et nesten garantert opprykk til 4 divisjon.
Minner om at det i morgen blir kamp på Finamyren kl 1400 når topplaget Os er  gjester mot vårt juniorlag i 2.Divisjon.

image

Trenerforum

Her er representanter fra Sportslig Utvalg godt i gang med kveldens trenerforum i klubbhuset. Denne kvelden var rettet mot trenere i barnefotball. Bra oppmøte.

image