Prosjekt to bygder en klubb

Prosjekt to bygder en klubb

I forbindelse med klubbenes arbeid med å samle Ask Fotball og Erdal IL i Østsiden FK blir det den 11. januar 2022 holdt ekstraordinære årsmøter. Forslaget er overføring av medlemmer og aktivitet fra Ask/Erdal til ØFK. Vi håper flest mulig vil stille til møtet. For å ha stemmerett må du være medlem av klubben i minst en måned før det ekstra ordinære årsmøtet.

Ønsker du å støtte og påvirke denne prosessen meld deg inn som støttemedlem i Ask Fotball. Støttemedlemskap er kr 100,- for ordinære støttemedlemmer og kr 50,- for støttemedlemmer med verv. Innmelding må skje innen 11. desember 2021.

Se video fra Askøy24 om vår plan

Saksliste til ekstraordinært årsmøte

Sak 1: Åpning / Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne saklisten 

Sak 4: Velge dirigent, tellekorps, referent og protokollfører 

Sak 5: Behandle forslag og saker 

Sak 5.1   Overføring av aktivitet barnefotball i Ask Fotball til Østsiden Fotballklubb. 

                Styrets innstilling til vedtak: Styret innstiller til overføring av barnefotball i Ask Fotball og at medlemmer overføres til ØFK. Tilhørende økonomi overføres samtidig.

Klubben har aktiviteter for barn under 15 år. For å ha stemmerett i en klubb må ha fylt 15 år. Foreldre til barn under 15 år har ikke stemmerett om de ikke er medlem selv.