Saksliste og valgkomiteens innstilling til Årsmøtet.

Årsmøte Ask Fotball , klubbhuset 21.03.2021

Saksliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av dirigent
 5. Valg av tellekorps
 6. Valg av referent / protokollfører
 7. Behandle årsmelding 2020
 8. Behandle forslag
 9. Nye vedtekter for Ask Fotball.
 10. Styrehonorar
 11. Andre forslag, herav eventuelt innkomne forslag
 12. Godkjenning av regnskap 2020
 13. Vedta budsjett for 2021
 14. Vedta kontingent for 2021
 15. Valg
 16. Leder og nestleder
 17. Styremedlemmer
 18. Revisorer
 19. Valgkomite
 20. Representanter/Fullmakt til styret å velge representanter til ting og møter hvor idrettslaget har representasjonsrett.

Valgkomiteens innstilling til Styret Ask Fotball 2021:

Leder : Christian Selsvold Jørstad velges for 1 år

Nestleder : Kjersti Berge Skråmestø , velges for 1 år

Styremedlem : Linn Mari Hårajuvet Villanger , velges for 1 år

Styremedlem : Magne Solberg , velges for 1 år

Styremedlem : Lasse Asbjørnsen , velges for 1 år

Styremedlem: Ina Lie, velges for 1 år

Styremedlem: Ann-Hilde Merkesvik, velges for 1 år

Styremedlem: Marita Jørstad, velges for 2 år

Utover valg av leder og nestleder gis innvalgt styre fullmakt til å konstituere seg på første styremøte og videre gis det fullmakt til å endre styresammensetning i løpet av perioden.